Affärsidé

         Vår idé är att kunna erbjuda företag och  organisationer   
         ett bärkraftigt alternativ till  egna kostnadskrävande   
         kontor, men ändå med mycket centralt läge i  omedelbar
         närhet till affärer, post, bank och  lunchrestauranger.

         Det skall vara lätt att hitta till Contorums hyresgäster.

         Genom samverkan mellan Contorums hyresgäster   
         kan ett nätverk av kontakter utvecklas och stärka de   
         enskilda hyresgästernas affärsmöjlighter.

         En bra och trevlig arbetsmiljö i representativa lokaler    
         som  främjar arbetslust och kreativitet.


 


© 1999-2011 Copyright
Vadsbolås Skaraborg AB