Interiörbilder från Kontorshuset Contorum

Hit kommer Du från entrén   
Konferensavdelning för ca. 30 personer
Uthyres förmånligt till Contorums hyresgäster
Vår egen förvaltare Johan Johansson
 i sin arbetsmiljö
Pausplatsen  
 En av våra hyresgäster - Andreas Fäger -  
 som är studieombud på SISU
Väntplats för besökare i anslutning till
entrétrappan

 


© 1999-2001 Copyright
Vadsbolås Skaraborg AB